برگزاری دوره آزاد تایپ فنی هواپیمای AIRBUS320-B1

مرکز آموزش هواپیمایی آسمان در نظر دارد دوره آموزش آزاد تایپ فنی هواپیمای AIRBUS320-B1  را برگزار نماید.

  • متقاضیان این دوره طی روزهای دوشنبه 1401/10/05 لغایت 1401/10/07 از ساعت 10:00 الی 14:00 به واحد آموزش فنی اداره کل بهسازی و آموزش نیروی انسانی شرکت هواپیمایی آسمان مراجعه نمایند.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  02161106774 تماس حاصل فرمایید.
برگزاری دوره آزاد تایپ فنی هواپیمای AIRBUS320-B1