بازاریابی

تماس با واحد تبلیغات هواپیمایی آسمان

 

تهران- میدان آزادی-کیلومتر2 جاده مخصوص کرج-روبروی درب شهرک اكباتان-شركت هواپیمایی آسمان
کد پستی: 1387833731

 

marketing@iaa.ir

021-61106272

021-66002810