نمایندگی های هواپیمایی آسمان
 

شهر

تلفن

كد شهر

شهر

تلفن

كد شهر

فرودگاه مهرآباد

(ترمینال چهار)

66076750

61106565

021

دزفول

4242491

0642

فرودگاه امام خمینی(ره)

55678040

021

رامسر

55224525

011

امور مسافرت

61106563

61106560

021

رشت

33756353

013

آبادان

5336090

061

زاهدان

33225001

054

اردبیل

33870134

045

ساری

33723965

011

ارومیه

32787018

044

سبزوار

44449190

051

اصفهان

32214141

031

سنندج

33233301

087

اهواز

34455056

061

سهند

37455757

041

ایلام

32244542

084

شاهرود

32228943

023

بجنورد

32721412

058

شیراز

37174700

071

بم

44316093

034

عسلویه

31373965

077

بندرعباس

33350000

076

كرمان

32473100

034

بندرلنگه

44243626

076

كرمانشاه

34310650

083

بوشهر

33556088

077

كیش

44444737

076

پارس آباد

32730963

045

گرگان

32621006

017

تبریز

33272540

041

لار

52338111

071

خوی

36222499

044

لامرد

52721225

071

مشهد - دفتر مرکزی

32258200

051

مشهد - فرودگاه

33400181

051